Dreams are renewable. No matter what our age or condition, there are still untapped possibilities within us and new beauty waiting to be born.

-Dale Turner-

30 aprilie 2010

Marea descoperire a cerșetorului


În sala de aşteptare a gării dintr-un orăşel, în lumea pestriţă s-au nimerit pe bănci alăturate un domn bine, intelectual cu vază şi un boschetar amărât.
La un moment dat boschetarul scoate o biblie şi începe să citească din ea. După o vreme începe să exclame entuziasmat şi plin de uimire :Mare este Dumnezeu”. Se ridica se plimbă puţin, se aşează înapoi şi repetă exclamaţia de câteva ori. Iritat intelectualul îl ia la rost :
- Ce tot afirmi acolo că Dumnezeu e mare şi tare, doar nu l-a văzut nimeni şi nici nu este sigur că există.
- Domnule am citit aici că Dumnezeu a despărţit Marea Roşie şi a trecut pe poporul Sau pe acolo, apoi zi şi dumneata nu e mare?
- Mai omule acelea sunt poveşti. Eu sunt om de ştiinţă şi pot să-ţi explic ce a fost acolo. Au fost făcute cercetări şi s-a constatat că acolo era un iaz mai mare iar acei oameni în călătoria lor au trecut prin coadă iazului unde apa nu era nici până la genunchi. Mă înţelegi ?
- Dar cum se putea să fie aşa ? întreabă curios boschetarul.
- Păi uite aşa că s-au făcut măsurători şi adâncimea apei era că cea din baltă pe care ai văzut-o pe ogorul din spatele gării, şi care s-a format după ploaia de asta noapte. Ai înţeles acuma ?
- Da, răspunse boschetarul şi mai luminat la faţă, şi cu o bucurie îndoită incepa din nou să exclame înseamnă că mare este Dumnezeu”
- Mai omule tu nu eşti întreg la cap ? Păi nu ţi-am explicat că nu-i nici o minune acolo deoarece apa aceea era că o baltă ?
- Domnulea păi tocmai de aceea e mare, pentru că a reuşit să înnece într-o baltă toată oştirea Egiptului împreună cu caii şi carale lor.

29 aprilie 2010

Ce tie nu-ti place...altuia nu-i face!!!!

...


Înainte să judeci pe altul...pune-te în locul lui!

Arca lui Noe descoperită


Presa internaţională scrie despre presupusa descoperire a rămăşiţelor provenite de la Arca lui Noe, găsite la o înălţime de aproximativ 4.000 de metri, pe Muntele Ararat din estul Turciei. Exploratorii suţin că sunt siguri în proporţie de 99% că structura de lemn aparţine corabiei lui Noe.
Pe de altă parte însă, cercetătorii care au studiat împrejurimile regiunii zeci de ani, sunt rezervaţi în ceea ce priveşte originile rămăşiţelor.

Este necesar ca situaţia să fie scoasă din context pentru a ajunge la o concluzie plauzibilă, iar ei nici măcar nu lucrează prea mult cu Biblia", a spus arheologul Paul Zimansky. El aminiteşte că în Biblie se arată faptul că muntele Ararat reprezintă locul în care s-a oprit arca.
Grupul de cercetărori care a făcut descoperirea susţine că, în urma testării cu carbon, s-a dovedit că rămăşiţele au o vechime de 4.800 de ani, adică perioada în care se presupune că Arca lui Noe s-a aflat pe mare, transmite Fox News.
"Semnificaţia acestei descoperiri este că, pentru prima oară în istorie, găsirea Arcei lui Noe este bine documentată şi dezvăluită întregii populaţii", susţine Gerrit Aalten, un cercetător olandez. Citând mai multe detalii ce corespund cu descrierile istorice ale corabiei, Aalten este de părere că aceasta este o descoperire argeologică legitimă.
"Există numeroase dovezi solide care atestă că structura de lemn găsită pe Muntele Ararat este legendara Arcă a lui Noe", a adăugat olandezul.
Structura corabiei conţinea mai multe compartimente, unele separate prin grinzi din lemn, unde se crede că erau ţinute animalele. Ipoteza că zona în care s-a făcut descoperirea ar fi fost locuită a fost exclusă, întrucât nu au fost găsite dovezi ale prezenţei umane, la o înălţime de peste 3.500 de metri.
Unul dintre membrii echipei de cercetători a relatat: "În octombrie 2008, am urcat pe munte cu echipa turcă. La peste 4.000 de metri altitudine, am văzut o structură construită din lemn. Fiecare scţndură avea aproximativ 8 centimetri lăţime. Am văzut, de asemenea, penele de fixare, ce reprezintă dovada construirii antice, când cuiele de metal nu existau. Am mers cam 100 de metri şi am văzut fragmente de lemn, încastrate într-un gheţar. Am analizat împrejurimile şi am constatat că structura de lemn era acoperită de gheaţă şi roci vulcanice".
Conform Bibliei, Dumnezeu ar fi declanşat potopul pentru a elimina nedreptatea de pe Pământ şi i-a cerut lui Noe să construiască o arcă pe care să aducă două exemplare din fiecare specie. După potop, arca a rămas pe vârful unui munte, despre care cercetătorii cred că este muntele Ararat, cel mai înart vârf din regiune.

28 aprilie 2010

Copilul cel drept

Sunt mulţi ani de atunci. Într-un sătuleţ pierdut între colinele Iranului, în Persia, locuia o mamă împreună cu băiatul ei. Tatăl murise şi mama ajunsese foarte săracă.
Băiatul se chema Selin. Într-o zi, mama văzând că n-o să-l poată ţine multă vreme alături de ea, îl trimise la un unchi care locuia la Shiras, un oraş foarte îndepărtat. Până să ajungă acolo trebuia să treacă peste munţi înalţi şi deşerturi întinse.
A plecat, împreună cu o caravană de neguţători. Când se opreau să poposească peste noapte, băiatul silitor cum era din fire, dădea ajutor servitorilor la îngrijirea cămilelor.
Într-o zi, mergeau de-a lungul unei văgăuni prin munţi. Stâncile se ridicau ameninţătoare de o parte şi de alta înfigându-şi vârfurile drept în cer, iar calea era aşa de întortocheată, încât de-abia putea să vadă la câţiva paşi înaintea lor pe unde trebuie să apuce. La căderea nopţii se găseau încă prin părţile acestea muntoase. Tăbărâră la marginea unui pârâiaş şi se culcară. Peste noapte, veniră hoţii. Când Selin se trezi din somn, văzu că neguţătorii şi servitorii erau legaţi cobză, tâlharii aprinseseră un mic foc ca să facă lumină şi să se încălzească. Ei duceau pe neguţători unul câte unul la şeful lor care căuta să-i facă să spună ce au asupra lor.
În cele din urmă veni şi rândul lui Selin. Dar el era aşa de mic, încât şeful crezu că nu este cazul să piardă prea mult timp cu el.
- Băiete, zise el, câţi bani ai asupra ta?
- Trei piese de aur cusute în colţul hainei mele – răspunse Selin
- Trei piese de aur! exclamă şeful tâlharilor. Dar dacă-i adevărat, pentru ce mi-ai spus?
- Pentru că, reluă Selin, mama mea mi-a spus să făgăduiesc trei lucruri când ne-am despărţit:
1. să fac bine celor ce i-aş putea ajuta.
2. să mă rog lui Dumnezeu în fiecare zi.
3. Să spun totdeauna adevărul.
Aşadar, eu v-am spus adevărul.
- Arată-mi haina ta, zise căpetenia tâlharilor.Băiatul o aduse numai decât, el o luă, tăie colţul şi ieşiră la iveală cele trei piese de aur, tocmai aşa cum spusese băiatul. Apoi, şeful tâlharilor scoase din punga lui de la brâu încă trei piese de aur şi le dădu pe toate şase lui Selin.- Coase-le pe toate la loc, îi zise el, şi să faci totdeauna cum ţi-a spus mama ta. Dacă aş fi avut şi eu o aşa mamă, n-aş fi ajuns tâlhar.
Apoi, porunci să vină conducătorul caravanei şi îi zise:- Bagă de seamă de băiatul acesta şi să ajungă teafăr şi sănătos la destinaţie şi vă voi apăra când veţi trece iar înapoi prin munţi. Persia are nevoie de băieţi ca el: amabili, credincioşi şi drepţi.
Present Truth

27 aprilie 2010

Doi Prieteni ADEVĂRAȚI

Am să vă povestesc acum o întâmplare adevărată în care se poate vedea prietenia dintre doi tineri. Damon şi Pitias, doi tineri din Siracuza, erau buni prieteni. Prietenia lor se înfiripase pe urma plăcutei potriviri de sentimente nobile. Ea fusese întărită prin cultivarea celor mai alese virtuţi.
Pe vremea aceea Siracuza era condusă de un tiran pe nume Dionisie. Orice virtute omenească îl făcea să fie bănuitor. Pe un motiv cu totul netemeinic osândi la moarte pe Damon.
Mama şi sora lui Damon locuiau într-un oraş situat la oarecare distanţă de Siracuza. Damon se rugă de tiran să-i îngăduie să se ducă să le îmbrăţişeze pentru ultima oară, şi-i făgădui că în cel puţin 4 zile de la plecarea sa se va întoarce spre a-şi primi osânda.
Cererea păru tiranului atât de extraordinară încât îl pufni râsul de naivitatea lui.
- Mă crezi tu atât de naiv, spuse el, ca să mă încred în ceea ce spui tu? Şi cine va fi chezaş că te vei întoarce, dacă te las să pleci?
- Eu, spuse Pitias care îşi însoţea prietenul în faţa tiranului. De nu se va întoarce în ziua şi la ora rânduită de tine primesc eu să fiu dat în locul lui, morţii.
Tiranul se învoi bucuros, orice i s-ar întâmpla, unul tot va cădea. Căci amândoi aceşti tineri îi erau la fel de nesuferiţi, fiind oameni la fel de virtuoşi.
Judecând pe oameni după inima sa, era sigur că Damon odată scăpat din mâna sa, nu se va mai întoarce. Şi astfel unul din aceşti doi tineri, atât de vestiţi prin virtuţile lor, ar fi sacrificat, iar celălalt şi-ar pierde onoarea.
Trecură trei zile.
Veni şi ziua a patra. Ora fatală se apropia. Toţi locuitorii din Siracuza se adunară în locul unde se ridicase eşafodul şi aşteptau înfriguraţi să vadă sfârşitul. Damon nu se întoarse încă… Pitias în închisoare se ruga lui Dumnezeu din toată inima ca să împiedice reîntoarcerea prietenului său.
În sfârşit sosi şi ora, hotărâtă. Se trimise oameni să îl aducă din închisoare, şi în timp ce poporul fremăta de durere, iar tiranul se îmbăta de o crudă bucurie, Pytias urcă pe eşafod, gata pentru execuţie.
Dar deodată, când tăcerea era mai mare, se auzi un strigăt: – Iată-l! E Damon! Şi numele lui Damon trecu din gură în gură.Gâfâind din greu, Damon, care nu putuse veni mai curând din
pricina unui râu întâlnit în cale, ce se revărsase, se repezi prin mulţimea adunată, urcă pe eşafod şi strânse în braţe pe prietenul său, lăsând să-i picure din ochi lacrimi pe obrazul lui.
Atunci, între cei doi prieteni a avut loc o adevărată întrecere în mărinimie, care ar fi putut smulge lacrimi şi inimilor celor mai împietrite.- Ora hotărâtă a trecut, spuse Pytias; se cade ca eu să fiu dat morţii!
- Eu sunt cel dat morţii, cel osândit, răspunse Damon. Tu trebuie să trăieşti.
- Eu sunt tânăr, nu am pe nimeni, iar tu ai bunii copii ce trebuie să îi creşti în temerea cea sfântă de Dumnezeul, spuse din nou primul, la care cel de al doilea răspunse:
- Şi tu trebuie să trăieşti spre slava lui Dumnezeu.
Şi unul de altul se rugau care să fie liberatorul celuilalt.
Oricât de sălbatic şi de crud ar fi fost tiranul, el nu putu să rămână nemişcat la o asemenea privelişte şi nici să se împotrivească admiraţiei şi înduioşării ce izbucniseră în toate părţile.
De aceea cruţă şi pe unul şi pe celălalt iar mulţimea scoţând mii de strigăte de bucurie, îi duse în triumf la casele lor.


26 aprilie 2010

Nature call


Cât Valorezi?

Paul, cu o figură tristă şi abătuta, se întâlni cu prietena sa Carla într-un bar, la o cafea. Deprimat, începu să se descarce în faţă ei, povestindu-i despre toate preocupările sale, munca, banii, raportul cu prietena, scopul său în viaţă! Totul părea să îi meargă prost.
Carla bagă mâna în geantă, scoase o bancnotă de 50 EURO şi îi zise:
- Vrei această bancnotă?
Paul, puţin confuz, la început îi răspunse:
- Bineînţeles, Carla, sunt 50 EURO, cine nu i-ar vrea?
Atunci Carla luă bancnotă într-o mână şi o strânse cu putere până când făcu un mic ghemotoc. Arătându-i ghemotocul lui Paul îl întrebă din nou:
- Acum o mai vrei?
- Carla, nu ştiu unde vrei să ajungi, dar sunt în continuare 50 EURO. Bineînţeles că îi iau şi aşa, dacă mi-i dai.
Carla desfăcu ghemotocul, aruncă bancnotă pe jos şi o călca cu piciorul, până când se murdări toată.
- Tot mai vrei bancnotă?
- Ascultă, Carla, tot nu înţeleg unde vrei să ajungi, este oricum o bancnotă de 50 EURO, şi până când nu o rupi îşi păstrează valoarea.
- Paul, trebuie să ştii că chiar dacă uneori ceva nu iese aşa cum vrei tu, chiar dacă viaţă te îndoaie şi te face un mic ghemotoc, tu continui să fii la fel de important cum ai fost intotdeauna. Ceea ce trebuie să te întrebi este cât valorezi în realitate, nu cât de mult poţi să fii abătut într-un anumit moment.
Paul rămase nemişcat uitându-se la Carla fără să zică un cuvânt, în timp ce mesajul îi intră bine în memorie. Carla puse bancnotă desfăcută alături de el, pe masă, iar cu un zâmbet complice îi spuse:
- Ia-i, ţine-i cu ţine că să îţi aminteşti de acest moment atunci când nu te vei simţi bine, dar trebuie să îmi dai o bancnotă noua de 50 EURO că să o pot utiliza cu următorul prieten care are nevoie. Îl pupa pe obraz şi se îndreptă către uşă.
Paul privi bancnotă, zâmbi, o privi din nou şi cu o energie noua îl strigă pe ospătar să plătească nota.

25 aprilie 2010

Știați că.....


*Dintre toate vietuitoarele furnica are poate cel mai mare creier in proportie cu corpul sau.
* Furnica poate sa supravietuiasca pana la doua saptamani sub apa?
* Albinele pot fi folosite pentru a detecta minele terestre.
* Albinele nu vad culoarea rosie dar in schimb ele vad razele ultraviolete care sunt invizibile pentru noi.
* ...pe globul pamantesc exista nu mai putin de 800 000 de specii de insecte. S-a calculat ca pe un km patrat de pamant se afla 2 miliarde de insecte diferite.
* ...fluturele de camp are o greutate de 0,025 g; totusi, catre sfarsitul verii, urmasii sai, adica omizile loate laolalta (nimai cele produse de un singur fluture ) cantaresc 225 kg.
* Fluturele monarh strabate in perioada migratiei 5000 km. intre Canada si Mexic.

24 aprilie 2010

Umbrela galbenă


Se povesteşte că era o dată un orăşel în care totul era gri, în care plouă zilnic, toată lumea era tristă, se îmbrăca în negru şi toţi aveau umbrele negre. Pe străzile acelui orăşel însă se plimbă un om care zâmbea mereu şi umbrelă lui era galbenă, nu neagră. Ceilalţi locuitori ai oraşului comentau mereu: Cine se crede? Umbrelă trebuie să fie neagră!!! Este un ciudat.” În acel orăşel trăia o fetiţă care se uită mereu pe geam, şi când îl vedea pe omul cu umbrelă galbenă, se gândea: Ce importantă are culoarea umbrelei? Că e neagră sau galbenă, tot umbrelă e!” Într-o zi, fetiţă îşi luă ghiozdanul şi că de obicei plecă spre şcoală. Pe drum începuse să plouă că de obicei şi oamenii îşi deschiseră umbrelele negre. Fetiţă îşi dădu seamă că îşi uitase umbrelă acasă, dar nu se mai întoarse, ci continuă să meargă prin ploaie. La un moment dat, omul cu umbrelă galbenă veni lângă ea, şi îi zise să stea sub umbrelă lui. La început fetiţă ezita... nu prea dorea să fie privită ciudat şi ea dar..îşi aduse aminte de vorbele ei:Ce importantă are culoarea umbrelei? Că e neagră sau galbenă, tot umbrelă e!” Se aşeza sub umbrelă galbenă sia€¦ramase fără cuvinte! Sub umbrelă galbenă cerul era senin! Atunci omul începu să îi povestească cum primise el umbrelă galbena”Eram odată şi eu trist şi aveam umbrelă neagră. Dar într-o zi, m-a prins ploaia şi că şi ţine, şi eu îmi uitasem umbrelă, şi atunci un om cu umbrelă galbenă a venit lângă mine şi mi-a făcut cadou această umbrelă, zicându-mi să o dau mai departe celor care au nevoie.” Tot mergând şi vorbind, ajunseră la şcoală fetiţei. Omul îşi luă rămas bun şi plecă. Fetiţă era încântată. După ce omul plecă, fetiţă îşi dădu seamă că ţine în mână umbrelă galbenă! Omul îi dăruise ei acea umbrelă! Acum ştia ce va face: la rândul ei, va încerca să le arate celorlalţi că sub umbrelă galbenă cerul e mereu senin!


Sper ca și tu, dragă cititorule, să iei hotărârea să intri sub umbrela galbeă!

23 aprilie 2010

Către cititoriAici e casa mea. Dincolo soarele şi grădină cu stupi.
Voi treceţi pe drum, vă uitaţi printre gratii de poartăşi aşteptaţi să vorbesc.
– De unde să-ncep?
Credeţi-mă, credeţi-mă,
despre orişice poţi să vorbeşti cât vrei:
despre soartă şi despre şarpele binelui,
despre arhanghelii cari ară cu plugulgradinile omului,
despre cerul spre care creştem,despre ură şi cădere,
tristeţe şi răstignirişi înainte de toate despre marea trecere.
Dar cuvintele sunt lacrimile celor ce ar fi voitaşa de mult să plânga şi n-au putut.
Amare foarte sunt toate cuvintele,
de-aceea – lăsaţi-măsă umblu mut printre voi,
să vă ies în cale cu ochii închişi.


Lucian BlagaNu lăsa greșelile sau eșecurile să te facă prizonier. Cere-I lui Dumnezeu inspirație nouă și aripi ce te pot ridica deasupra acestor greșeli și eșecuri!

22 aprilie 2010

Aproape o treime dintre tinerii români consumă alcool în exces, în fiecare săptămână!


Peste 29 la suta dintre tinerii români, cu vârste cuprinse între 15 si 24 de ani, consuma excesiv alcool în fiecare săptămână, se arată într-un Eurobarometru privind consumul de alcool și politicile publice menite să reducă afecțiunile provocate de acesta.Consumul excesiv de alcool afectează persoanele de orice vârsta, însă cei mai predispusi la a bea cantități mari de băuturi alcoolice în fiecare săptămâna sunt tinerii cu vârste cuprinse între 15 si 24 de ani, arata Eurobarometrul. [...]Trei din patru respondenți la Eurobarometru au spus ca beau alcool de aproximativ trei ori pe săptămână, însă gradul de constientizare al efectelor alcoolului asupra sănătății variază.Astfel, majoritatea oamenilor știu că alcoolul afectează ficatul, însă puține persoane știu că băuturile alcoolice provoacă și cancer.Europenii susțin, totuși, într-o majoritate covârșitoare, politicile publice de reducere a efectelor negative ale alcoolului. Aproape 90 la sută dintre respondenți susțin că persoanele sub 18 ani nu ar trebui să consume băuturi alcoolice, în vreme ce 83 la sută susțin că polițiștii ar trebui să efectueze controale-surpriză pentru a identifica șoferii băuti la volan.Comisia Europeana a lansat, în 2006, o strategie privind consumul de alcool, ce identifica prioritățile de acțiune inclusiv la nivel național în acest domeniu.Sondajul a fost realizat în octombrie 2009, la nivel de UE, pe un eșantion de 27.000 de persoane.
Sursa:
Mediafax

Uneori atleții poartă greutăți la antrenamente, pentru a exercita efort suplimentar și pentru a-și clădi mușchii. Apoi, când își dau greutățile jos, ei simt că mai au puțin și zboară!

Necazurile din viață, asemenea acelor greutăți, ne călesc sufletește și ne ajută să fim în formă pentru următoarea "cursă".

21 aprilie 2010

Jucător de golf pierde meciul vieţii datorită unui gest de fairplay

Iubitorii golfului au fost, duminică 18 aprilie, martorii unei competiţii încheiate într-o manieră complet neobişnuită, relatează CNN. Englezul Brian Davis a pierdut play-off-ul turneului US PGA, după ce singur i-a anunțat pe arbitri că a încălcat regulamentul. Deși nu observaseră greșeala lui Davis, arbitrii l-au penalizat, fapt ce i-a oferit adversarului său, Jim Furyk (numărul 6 mondial), şansa de a se departaja decisiv. Davis a pierdut astfel nu doar finala, ci și marele premiu de un milion de dolari. La încheiere, englezul a declarat că şi-a dorit foarte mult să câştige, dar că „nicio victorie nu are valoare atâta vreme cât asupra ei atârnă un nor”.

Nimeni nu se aştepta ca Davis să se autoreclame, cu atât mai mult cu cât era conştient că un astfel de gest îl poate costa victoria. Ocupantul locului I, Furyk, a declarat că nu îşi dorea să câştige meciul în acest fel. „În mod evident, este o pierdere grea pentru el”, a mai spus Furyk, referindu-se la Davis. „Respect şi admir ceea ce a făcut.” Deşi participă de mai mulţi ani în această competiţie, Davis nu a fost niciodată atât de aproape de victorie.

În golf, atingerea oricărui alt obiect decât mingea în timpul executării loviturii este penalizată. Davis l-a informat pe arbitrul Slugger White că are impresia că lovitura nu a fost corectă. Competiţia a fost întreruptă pentru vizionarea înregistrării. La reluarea cu încetinitorul s-a observat că Davis avea dreptate, crosa atinsese un fir de iarbă care se mișcase aproape imperceptibil. După ce i-a consultat pe colegii săi, arbitrul a conchis că a existat o încălcare a regulamentului, penalizându-l pe Davis cu două lovituri.

Făcând aluzie la scandalurile recente, în care a fost implicat legendarul Tiger Woods, antrenorul actual al lui Davis, Gary Evans, a apreciat gestul elevului său stau ca o dovadă că standardele jocului sunt în continuare intacte.

În lumea sportului, adesea jucătorii profită de neatenţia arbitrilor, cel puțin din pricina implicaţiilor financiare şi a implicațiilor uriașe. Există însă și sportivi care înţeleg că, înainte de toate, merită să fii cinstit și să dai un exemplu. În februarie a.c., fotbalistul iranian Amin Motavassel Zadeh a preferat să întrerupă meciul aruncând mingea în afara terenului, deşi echipa sa se afla într-o poziţie favorabilă pentru a marca. Gestul său a fost motivat de faptul că portarul echipei adverse era căzut la pământ în urma unei accidentări. În urmă cu un an, Costin Lazăr, jucător la F. C. Rapid, îl atenţiona pe arbitrul care dictase un penalti în favoarea echipei sale că nu a fost faultat şi că lovitura de pedeapsă este incorectă.

.....From http://www.semneletimpului.ro/

20 aprilie 2010


Prefer să pierd pentru o cauză care ştiu că într-o bună zi are să triumfe decât să triumf cu o cauză care cândva are să piardă. – Wendell L. Willkie

În ultimele zile am realizat cât de mult doare când ești lovit de cei care trebuiau să te susțină...cât de greu este să te ridici când ești singur ....și ce dureroasă este singurătatea în mijlocul oamenilor. E greu să te simți în mijlocul unei mulțimi singur și al nimănui...nimeni nu te susține...
- c'est la vie... spune francezul...

Aceste poze exprimă exact ceea ce am simțit....tu ce faci în asftfel de momente?
Mereu am fost bun să dau sfaturi celor care îmi mărturiseau durerea lor, singurătatea lor...dar acum nu am putut să mai dau sfaturi..pur si simplu nu am putut să mă ajut!
Erau acele momente în care nu știi ce te-a lovit...acele momente când te crezi în siguranță stând lângă prieteni si nu te temi de nimic...ai garda jos și primești lovitura ce te amețește...
Alegerea mea a fost doar una ..să stau puțin jos ... poate îmi revin!
După perioada de șoc...spre bucuria mea..am realizat că totuși am cateva persoane cărora le pasă de mine...le numar pe degetele de la o mână..și mai rămân și degete.
Mulțumesc pentru lecția de viață! pentru fault...mulțumesc!
Mulțumesc celor care sunt acolo pentru mine!

19 aprilie 2010


Dacă inima cuiva se umple de bucurie printr-un sacrificiu făcut de tine, atunci acesta încetează să mai fie sacrificiu și devine un privilegiu.

16 aprilie 2010

I-a oferit o Biblie celui care i-a ucis soția


Un bărbat a șocat o întreagă curte judecătorească din Manhattan (New York, SUA), atunci când a oferit o Biblie celui care i-a ucis soția, încurajându-l să își salveze sufletul, scrie New York Post.„Dumnezeu va fi cu tine”, i-a spus Noel Pumarejo, plângând, celui care a înjunghiat-o pe soția lui, provocându-i moartea. „Citește Biblia asta și întoarce-te la Dumnezeu ca să-ți salvezi sufletul.” Gestul lui Pumarejo a impresionat-o până la lacrimi chiar și pe judecătoare. Emoția însă nu și-a avut locul în decizia de a-l condamna pe acuzatul David Andrango la 25 de ani de închisoare.Andrango, în vârstă de 32 de ani era curier la magazinul de bijuterii la care Sandra Pumarejo (52 ani) lucra pe postul de contabilă. Magazinul îl concediase pe Andrango după ce acesta a sustras bijuterii în valoare de 10 000 dolari, însă Pumarejo i-a promis că nu îl va denunța la Poliție dacă va înapoia ce a furat. Sandra Pumarejo întocmise chiar și un plan de restituire, pe care Andrango urma să îl folosească pentru a returna banii. La câteva zile după ce au stabilit împreună acest plan, Andrago a ucis-o pe Pumarejo.„Știu că nimic nu o va mai aduce înapoi,” a spus Andrango în pledoaria sa. „Nici nu vă pot privi în ochi - îmi este rușine,” a adăugat el. „Vă mulțumesc pentru Biblie. O voi ține cu mine tot timpul. Voi citi întotdeauna din ea.”După proces, Noel Pumarenjo a declarat că nu îi pasă de sentința dată în dreptul lui Andrango. „Îmi pasă doar de sufletul lui.”

14 aprilie 2010


Dumnezeu Își lasă dragostea sa strălucească peste noi nu pentru ca să o absorbim și să o păstrăm doar pentru noi, ci, asemnea unor oglinzi în lumina soarelui, să Îi reflectăm iubirea către ceilalți.

13 aprilie 2010

Italienii au arătat-o pe Fecioara Maria la televizor

Matei 24:11 - Se vor scula mulţi prooroci mincinoşi, şi vor înşela pe mulţi.
Matei 24:24 - Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi.

În cadrul emisiunii ¨Domenica In-L'Arena¨ de la Rai1, a fost difuzat un videoclip în care a fost surprinsă imaginea Fecioarei Maria de la Međugorje.

Međugorje este un oraş în partea vestică a Bosniei şi Herţegovinei la aproximativ 25 de kilometrim sud-vest de Mostar, mai apropae de frontiera cu Croaţia. Districtul din care face parte se cheamă Čitluk, acesta cuprinzând cinci localităţi: Medjugorje, Bijakoviči, Vionica, Miletina şi Šurmanci.
Numele Međugorje înseamnă „între munţi” şi arată aşezarea geografică a localităţii.

Međugorje a devenit cunoscut în lume, mai ales după anul 1981, când şase tineri au început să povestească despre viziunile lor, afirmând faptul că o văd şi o aud pe Sfânta Fecioară Maria. De atunci sute de pelerini vin la presupusul loc sfânt pentru a simţi şi vedea minuni divine. Mulţi oameni bolnavi foarte grav susţin că s-au însănătoşit după ce au vizitat oraşul dintre munţi.

¨Când am văzut imaginile am fost cuprinsă de senzaţii plăcute dar şi neplăcute în acelaşi timp. De ce mi s-a întâmplat asta tocmai mie?. Nu aveam idee cum arată Fecioara Maria de la Međugorje¨ a declarat Fiorella, italianca care susţine că a surprins imaginea Fecioarei Maria cu ajutorul telefonului mobil. Ea se afla în oraşul Petrignano din Provincia Assisi din Italia la un eveniment orgnaizat datorită vizitei uneia dintre cele mai cunoscute clar-văzătoare de la Međugorje, Marja.

Italianca a dorit să o filmeze pe Marja şi să surprindă atmosfera de la eveniment şi ulterior a realizat că în filmare apărea o entitate luminoasă care nu se aflase la faţa locului în momentul în care a fost realizat videoclipul. Imaginile surprinse de către Fiorella au fost făcute publice. Experţii au declarat că videoclipul ar fi real şi că nu este trucat.

Video

Preluat- ziarul Adevarul

Tentația

Tu ce faci în fața unei tentații/ ispite?...cazi..sau aștepți ceva mai bun?

Oh, The Temptation from Steve V on Vimeo.


Sfaturi pentru obținerea succesului:


  • începe cu pași mici

  • fii consistent

  • ai răbdare

  • stabilește-ți un ritm constant și învață din propriile greșeli

12 aprilie 2010

Telefonul mobil este nociv!!!REGULI MINIME DE UTILIZARE A MOBILULUI:

- NU VA FI FOLOSIT DREPT CEAS DEŞTEPTĂTOR;

- VA FI ŢINUT LA CEL PUŢIN 2 M DE CAP ÎN TIMPUL ZILEI ŞI AL NOPŢII ( ÎN LIMITĂ POSIBILULUI).

LUCRURILE AFIŞATE MAI JOS SUNT CUNOSCUTE DEMULT DE NEUROLOGI.

Săptămâna această (ultima din octombrie 2009) a fost susţinută o teză de doctorat în România , la Clinică de Medicină Muncii din Cluj, iar concluziile au fost înspăimântătoare !Studiul s-a făcut utilizând tehnică de vârf la nivel mondial, cea a determinării chemoluminiscentei şi a lipoperoxizilor.S-au studiat astfel efectele câmpurilor electromagnetice (CEM) asupra corpului uman, în special cele produse de telefonia mobilă, cuptoare cu microunde, antene de telefonie mobilă, reţele de înaltă tensiune.TOATE PRODUC cancer, îmbătrânire precoce, sterilitate la ambele sexe, nevroze, tulburări de somn, decalcifieri osoase, creşterea coagulării, cataractă, tulburări endocrine etc.

ATENŢIE !!! Convorbirile pe telefonul mobil - cu cât mai lungi, cu atât mai nocive, mai ales la start, când testez apelul, "bipul" cu telefonul la ureche.S-a arătat cum vibraţiile respective, cu telefonul la ureche, produc, la trecerea prin medii cu densităţi diferite, concentrări şi reflexii în anumite zone, mai ales craniene. Calota craniană funcţionează că o antenă parabolica cu concavitatea în jos, concentrând undele spre bază creierului, afectând hipofiza şi tiroidă şi cristalinul (risc de cataractă).Autorii studiului propun interzicerea pe orice cale a utilizării telefoniei mobile sub vârstă de 14 ani ! De asemenea, dispozitivele tip hands-free reduc semnificativ impactul CEM asupra creierului, întrucât telefonul mobil e ţinut mult mai departe de calota craniană.

Valoarea unui om se definește nu prin ceea ce el posedă, ci prin ceea ce il posedă pe el.

11 aprilie 2010

FORBBIDEN LOVE

De multe ori am vrea să vorbim lucruri serioase cu cineva...dar nu găsim niciodată acea persoană. Fie ne este rușine, fie cei care ne sunt prieteni sunt prea puțini interesați de ceea ce ai pe suflet...fie, nu vrei să vorbești cu nimeni, pentru că nu găsești pe nimeni capabil să discuți ceea ce te macină.
În cele ce urmează doresc a ajuta pe câți mai mulți cât și pe mine! Vrea să disutăm cu cel mai înțelept om care a existat pe pământ, cu Solomon.
Am îndrăznit să deschid un subiect mai sensibil, și sunt bucuros că Solomon dorește să ne ajute. Vom vorbi despre dragostea interzisă. Nu vreau să mă leg de relațiile dintre persoane de diferite naționalități, culoare, etnie, religie ...etc. Astăzi vom vorbi despre dragostea interzisă din punctul de vedere al lui Dumnezeu...și anume, cea timpurie,cea fără principii...cea foarte mediatizată.
Mulți numesc dragoste acel sentiment puternic, care îți dă emoții și te face să îți pierzi controlul...eu o numesc pasiune! De asemenea mulți numesc dragoste relațiile pe care le au..fără principii și fără respect, relațiile...cu rezultate nu prea plăcute în viitor.
Dar destul cu părerea mea...haideți să vedem ce are să ne spună un om care am făcut tot ce a vrut ..și care revenind la principiile tinereții sale..vrea să ne ajute și pe noi. Am ales să învățăm de la Solomon, bătrânul care și-a regăsit sensul vieții. Doar de la el putem să învățăm și să vedem urmările unei iubiri interzise!
-Aș dori să aflu mai multe despre stare ta interioară Solomon...ce simțeai?
- Ce să vă spun, bătălia se dă pe paln interior, cu tine însuți și pe plan exterior cu ispitele din afară. M-am dezonorat pe mine, am dezonorat națiunea aleasă, am dezonorat pe Dumnezeu... Am devenit un agent efectiv al celui rău. Am ajuns să urăsc viața (Eclesiastul 2:17)prin însuși stilul meu de viață...
-Cum te distrai la palat?
- Nu mi-am oprit inima de la nici o veselie ( Eclesiastul 2:1.10)...programele zilnice includeau cîntăreți și cântărețe(Ecles. 2,4.8)...deci muzică, dansuri,poezie,scenete, teatru...mâncare din belșug( 1 Regi 4,22.23.27) băuturi alese (Ecles. 2.3)....și...o mulțime de femei....(1 Regi 11.1)la curtea mea erau femei de diferite rase....am avut 700 de prințese și 300 de alte femei..(1 Regi 11,3)
- Cum crezi că a privit Dumnezeu această...mare căsătorie a ta?Această dragoste interzisă?
-O nebunie...dar atunci nu o vedeam așa...eram pur și simplu prins în acest curent. Am călcat conștient și cu insistență porunca a șaptea ...în final, femeile m-au târât spre idolatrie(1 Regi 11,2). Iubirea de femei este un păcat.
- Să înțeleg că ai călcat numai porunca a șaptea?
- Nu, am călcat și altele....și voi tinerii trebuie să fiți atenți..pentru că nu mereu totul este cum credem noi. Deci am călcat porunca a zecea...poftind nevasta aproapelui(Exod 20,13)..Porunca a șasea, ucigând sentimentul de respect de sine pentru femeile pe care le abandonamdupă aceea...ucigându-le demnitatea...porunca a opta, furând inocența și candoarea unor ființe umane neavizate. Toate sunt legate între ele. Dar mai ales am călcat porunca întâi, părăsindu-L pe Dumnezeul meu...
-Îndrăznesc să te întreb ...erai fericit?
- Nu! Frumusețea arftificială de la palatul meu (Matei 6,29-30) ascundea o stare de plâns .Splendorile care mă înconjurau, erau o batjocură pentru gândurile mele disperate de a găsi fericirea prin îngăduința de sine și prin satisfacerea oricărei dorințe. Toate aceste femei nu mi-au adus fericirea. Stilul meu de viată și-a lăsat treptat amprenta asupra feței mele, cândva placută, cu trăsăturile inteligente, ce arătau un intelect puternic . Acum pe fruntea mea apăruseră cute de griji și nefericire. Buzele mele erau gata să izbucnească în reproșuri la cea mai mică deviere de la dorinta mea.
- Probabil că mulți tineri din timpul acela ,dar și de azi te invidiază..ce poți să le spui celor de azi?
- Cu siguranță m-au invidiat și mă invidiază..dar ce iluzie!Am dezvoltat dorințele senzuale, vanitatea și aroganța în plăceri corupte și viciu . Eram controlat de plăceri . Deși eram cel mai puternic și înțelept rege de pe pământ, nu m-am putut controla pe mine însumi. Stilul meu de viață a declanșat ireparabil răul pentru generațiile următoare. Ca un sfat...tinerilor, TREBUIE SĂ ÎNCEPEȚI CU CONTROLUL DE SINE!
- O ultimă întrebare...De ce oamenii...tinerii, ajung să cadă atât de ușor sub presiunea de a face compromis pe acest plan, al satisfacției sexuale?
- Din experiența mea, pot spune că se datorează lipsei unor principii de viață. Dorințele sexuale trebuie aduse sub controlul Duhului lui Dumnezeu...și asta se face simplu..prin rugăciune!Nu trebuie să te simți jenat să aduci deschis înaintea lui Dumnezeu problemle tale, legate de viața ta intimă...nu pot decât să repet pentru voi cei tineri, și nu numai,două din spusele mele: Cântarea cântărilor 2,7 - ... nu stârniţi, nu treziţi dragostea, până nu vine ea! și Proverbe 9, 8 – Hainele să-ți fie albe, în orice vreme....Și sper să nu repetați greșelile mele, pentru a nu trece și voi pe unde am trecut eu!
După acest interviu, nu mai pot spune decât că fiecare dintre tineri trebuie să știe ce vrea de la el, de la partener..și de la viață. A oferi tot ceea ce ai și ești, duce la a-ți mânji haina. Ce îi vei spune Lui Dumnezeu când te vei întâlni cu El? Dar viitorului soț sau soție! Sper ca exemplul lui Solomon să fie o lecție pentru noi! Și nu uita...în ciuda primăverii ce te impulsionează la noi relații..în ciuda fluturilor din stomac... Hainele să-ți fie albe, în orice vreme....Respectă-te!

9 aprilie 2010

Special....pentru tine!

Nu știu când a fost ultima oară când ai fost felicitat/ă pentru faptele sau acțiunile tale. Poate nu puține au fost ocaziile când ai suferit pentru că nimeni nu a apreciat mâncarea ta, efortul tău sau altruismul tău. De multe ori ne dăm bătuți și nu mai vrem să continuăm. Loviți de nepăsarea celor din jurul nostru alegem să ne închidem în carapacea noastră. Multe sunt ocaziile când greșim alegând să nu mai facem nimic pentru că oricum nimeni nu vede.
Dacă ești o persoană care a trecut sau trece pe aici, îți recomand videoclipul următor. Și nu uita, că tu nu ești fără valoare în ochii lui Dumnezeu!  • Niciodată nu e un moment nepotrivit sa faci ceea ce trebuie!
  • Găsește o persoană pe care să o faci fericită și fericirea te va găsi pe tine.

8 aprilie 2010

Un mare adevăr despre ... minciună

Puterea cuvintelor este cunoscută încă dinainte ca psihologia să ofere diverse definiţii comunicării. Transmiterea unui mesaj verbal este un fenomen complex, dar deşi cuvintele par să reprezinte numai o mică parte din comunicare, au totuşi o forţă de nestăvilit atunci când sunt folosite într-o manieră aducătoare de rău.
Chiar de la început, totul a pornit de la cuvinte. Dumnezeu este Cuvântul şi tocmai de acest adevăr fundamental s-a legat şi Diavolul atunci când prin cuvinte, a dus în moarte neamul omenesc. Minciuna lui: „veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul”, este de fapt o jumătate de adevăr îmbinată, de o isteţime diabolică, cu jumătate de neadevăr. În definitiv, ceea ce aveau să cunoască ei, şi noi pe urma lor, a fost doar răul, pentru că binele era peste tot în jurul lor. Iar aspiraţia de a atinge statura lui Dumnezeu s-a dovedit a fi numai o farsă.
De 6000 de ani, Satana studiază psihologia umană. Miliarde de oameni au fost înşelate de el, iar metodele lui sunt perfecţionate cu fiecare lecţie pe care o mai învaţă de la pământenii naivi. Un lucru e însă evident, pentru oricine se opreşte o clipă să privească scena. Minciunile lui…au fost întotdeauna îmbinate cu puţin adevăr, ambalate într-o logică anume şi făurite cu o măiestrie fină, greu detectabilă. De aici, dificultatea de a observa linia subţire de despărţire dintre bine şi rău, adevăr şi minciună.
Minciunile nu vin niciodată în forma lor grotească. Ele nu anunţă marele rău pe care urmează să îl facă şi nici nu te înştiinţează de durerea de după. Minciunile vin îmbrăcate elegant şi plac ochiului. Par să ofere ceea ce îţi lipsea şi deşi nu îţi garantează bucuria…îndrăznesc să ţi-o promită. Parcă orbit, laşi totul şi mergi într-o direcţie care te duce la moarte sigură, dar măcar…până acolo poţi călători liniştit, „pe pat comod de flori”.
Când cuvintele lui se aşează exact în locul aşteptat, realizezi că Satana a mai învăţat o lecţie, dar tu te-ai dat iarăşi bătut pentru că l-ai crezut. Ce lecţie? E simplu…nu se va duce niciodată la un om căzut în şanţ, cu mintea plină de băutură ameţitoare să îi promită o carte bună sau faimă şi popularitate, pentru că in momentul acela, ceea ce reprezintă o ispită este exact ceea ce constituie dorinţa(o altă sticlă). În acelaşi fel, la un om talentat, creştin, implicat, nu va veni cu ispita unor vizite la bar ci cu o stare de beatitudine, dată de o împlinire care seamănă mai tare a mândrie…şi lista e interminabilă.
Principiul,însă, rămâne neschimbat. Reţeta e numai una: se caută punctul slab şi se acţionează cu armele manipulării învăluite în aură de persuasiune, minciunii îmbrăcate în jumătăţi de adevăr şi totul este apoi, combinat cu o uluitoare perseverenţă ce-şi cunoaşte bine scopurile.

Finalul e sigur, distrugerea celui prins în capcană.
În faţa unei iscusinţe de aşa proporţii, şansele de scăpare par nule. Totuşi, „la început a fost Cuvântul”…Cuvântul cel plin de viaţă şi de adevăr. Cuvântul acela plin de iubire şi sacrificiu. Cuvântul care nu înşeală…ci care când făgăduieşte…duce la bun sfârşit ce a făgăduit.


by....Oproiu Monalisa

7 aprilie 2010


Când ești umil, ai la dispoziție sfatul și îndrumarea celorlalți. Când ești mândru, trebuie să te limitezi doar la înțelepciuna ta.

6 aprilie 2010


Ca să ai timp suficient nu înseamnă neapărat să lucrezi ore suplimentare, ci să îți plănuiești cum trebuie orele în care lucrezi.

5 aprilie 2010


Una dintre calitățile cele mai necesare în orice relație de succes este sinceritatea.

Lista mea