Dreams are renewable. No matter what our age or condition, there are still untapped possibilities within us and new beauty waiting to be born.

-Dale Turner-

25 decembrie 2009

Ispita


Capitolul I
Mă plimb pe stradă. În mijlocul trotuarului este o groapă adâncă. Cad în ea. Sunt pierdut... Sunt neputincios. Nu e greşeala mea. Îmi va trebui mult ca să pot ieşi afară din ea.
Capitolul II
Mă plimb pe aceeaşi stradă. În mijlocul trotuarului este o groapă adâncă. Mă fac că n-o văd. Cad în ea din nou. Nu-mi vine să cred că mă aflu iarăşi în acelaşi loc, dar nu e vina mea. Îmi va trebui încă mult timp ca să ies afară.
Capitolul III
Mă plimb pe aceeaşi stradă. În mijlocul trotuarului este o groapă adâncă. O văd că este acolo. Cu toate acestea cad în ea... este un obicei deja. Ochii îmi sunt deschişi. Ştiu unde mă aflu. Este greşeala mea. Ies afară imediat.
Capitolul IV
Mă plimb pe aceeaşi stradă. În mijlocul trotuarului este o groapă adâncă. O ocolesc.
Capitolul V
Mă plimb pe altă stradă.

Fiul Soldatului


Tata era soldat. Mama se afla într-un cantonament, unde locuiau familiile
soldaţilor. Aici ea dădu naştere unui fecior. Curând tata plecă pe front şi căzu
în luptă. Mama se îmbolnăvi de inimă rea şi în scurt timp se stinse şi ea din
viaţă.
Rămas orfan, copilul crescu printre soldaţii cu apucături brutale,
într-un mediu vicios care însă nu-l influenţa câtuşi de puţin. Până şi colonelul
îl considera un copil sfânt.
Într-o zi sosi la regiment un detaşament de recruţi, care stârniră curând o
mulţime de reclamaţii. Apărură şi câteva cazuri de încălcare flagrantă a
disciplinei. Noaptea cineva răsturnă panourile de tras la ţintă şi bănuielile
căzură asupra unui soldat din baraca orfanului. Pe atunci băiatul avea
cincisprezece ani şi locuia într-o baracă, împreună cu câţiva soldaţi, cărora le
făcea diferite servicii.

Vinovatul trebuia pedepsit. I se fixă un număr de lovituri şi un ofiţer anunţă
sentinţa. Neştiind însă cine era vinovatul, el le ceru soldaţilor să-l numească
pe infractor. Soldaţii tăceau. Atunci ofiţerul le declară că vor fi pedepsiţi cu
toţii. Fiecare va primi câte zece lovituri.
Deodată se auzi vocea plină de curaj a băiatului: "Domnule colonel,
dumneavoastră aţi afirmat că dacă vinovatul îşi va recunoaşte vina, atunci va fi
pedepsit numai el unul. Ceilalţi nu vor avea nimic de suferit. Eu sunt gata să
ispăşesc chiar acum pedeapsa!"
Colonelul rămase atât de surprins, că nu găsi ce să-i răspundă. Dar apoi li se
adresă soldaţilor cu mânie şi dispreţ: "Oare nu se găseşte printre voi un om
destoinic? Oare sunteţi atât de laşi, că îl veţi lăsa pe acest copil să fie
pedepsit în locul vostru? Ştiţi prea bine că băiatul nu e cu nimic vinovat!"
Soldaţii tăceau. Colonelul văzu ochii imploratori ai băiatului îndreptaţi asupra
lui. Pentru prima oară în viaţă nimerise într-o situaţie atât de complicată. Îşi
dădea seama că trebuia să ia o hotărâre tot atât de fermă ca şi a băiatului care
cerea să fie pedepsit. În cele din urmă el îşi călcă pe inimă şi dădu ordinul.
Băiatul se culcă ascultător pe o bancă pregătită anume. Pe spinarea lui goală
loviturile cădeau una după alta. După a cincea lovitură din mulţimea soldaţilor
se auzi o voce răguşită: "Opriţi-vă! Nu mai daţi în el! Eu sunt vinovatul!
Pedepsiţi-mă pe mine!" Era vocea celui mai agresiv dintre soldaţi. Cu faţa
schimonosită de durere el se apropie de băiat şi-i săltă capul. Băiatul rosti cu
faţa luminată de un zâmbet: "Fii pe pace, Jim, acum eşti salvat. Colonelul nu-şi
va călca cuvântul". Capul îi căzu pe bancă şi băiatul îşi pierdu cunoştinţa.
A doua zi colonelul îi făcu o vizită la cortul sanitar şi află că băiatul era pe
moarte. Zăcea pe nişte perne înalte. La căpătâi stătea soldatul Jim şi repeta cu
ochii înotând în lacrimi: "De ce-ai făcut asta? De ce a trebuit să suferi în
locul meu?" Ca să înţelegi de ce Isus Cristos a ispăşit pentru tine", - răspunse
băiatul - "Cristos a murit pentru mine?" - întrebă Jim. El auzise că Cristos
fusese răstignit pe cruce, dar nu ştia că murise şi pentru dânsul, pentru
soldatul Jim. "Da, El a murit pentru tine, Jim, - zise băiatul. - Eu te iubesc,
Jim, dar Cristos te iubeşte negrăit mai mult. Eu am ispăşit numai pentru un
singur păcat al tău, pe când Cristos a luat asupra Lui toate păcatele pe care
le-ai săvârşit şi le vei mai săvârşi în viaţă. El a murit pentru tine, Jim, El a
murit pentru tine!" "Ce-l poate lega pe Cristos de un ticălos ca mine? Ştii prea
bine ce mârşav sunt", - îi replică Jim. "El a murit ca să izbăvească asemenea
mişei, asemenea ticăloşi ca tine. Cum să nesocoteşti tu asemenea iubire? Cristos
a spus: "Cine ascultă cuvântul Meu şi crede în Cel ce M-a trimis, are viaţă
veşnică şi nu vine la judecată, ci trece de la moarte la viaţă". Nu-L vei primi
tu oare astăzi în inima ta?"
Colonelul, care privea această scenă cu lacrimi în ochi, îl văzu deodată pe
grosolanul şi răutăciosul Jim căzând în genunchi lângă patul băiatului,
pocăindu-se şi primindu-l în inima lui pe Cristos. Băiatul îşi puse mâna pe
capul lui Jim şi o lumină ciudată licări în ochii lui. Lumina se stingea încet,
până se stinse cu desăvârşire.

INTER-NET = Între plase...


De curând am ajuns la o concluzie cam durereroasă . NU prea mai putem să ne descurcăm fără internet. Cum am ajuns la această concluzie?...iată: Am fost lăsat fără internet timp de o săptămână. Prima zi fără internet nu a fost nimic ... dar când au început să treacă rând pe rând zilele am realizat că nu prea mai am ce face. NU stiri, nu divertisment, nu căutare, nu convorbiri pe skype...si lista poate continua, dar știți ce se face cu internetul.
Am realizat că nu știu să fac prea bine altceva. Am început să citesc mai mult ...dar ochiul mereu se uita să vadă, nu cumva s-a rezolvat problema?Nu cumva a veit internetul?
A fost o descoperire dureroasă pentru mine să văd că sunt atât de legat de internet.
De obicei eram primul care îi critica pe cei dependenți de internet, și nu îi înțelegeam.Dar acum stau și mă întreb cât de ușor am devenit unul dintre ei.
NU am vrut să fiu așa, cu siguranță, dar încet, pe nesimțite, am căzut în aceste plase ( inter-net).
Aici, în această "plasă" poti găsi ce vrei. Mai nou, tot ce îmi achiziționez în materie de electronice, doar prin internet iau. Și nu asta este ceva rău. Dar faptul că nu mai știam ce să fac în timpul liber m-a alarmat. Nu cumva am ajuns o societate ce trăiește mai mult virtual? Oare nu realizăm că organismul are nevoie de exercițiu?De aer? Mintea nostră nu e tratată prea bine de ecranul calculatorului...
Faceți această încercare...cât timp poți să stai și să îl petreci fără calculator ? Te simți bine fără? Faceți acest test...și vedeți cât de dependent de "plase" sunteti.
Ar fi o mare durere să devenim adepții unei lumi virtuale. Pe lângă faptul că de multe ori ne mințim singuri, am mai putea aduce în discuție sănătatea noastră ce are de duferit, familia, prietenii...si puteți continua lista.
Suntem liberi, de ce să ne înrobim?

Lista mea