Dreams are renewable. No matter what our age or condition, there are still untapped possibilities within us and new beauty waiting to be born.

-Dale Turner-

10 iunie 2010


Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus dacă vrei să poţi vedea foarte departe. C-tin Brâncuşi

Lista mea