Dreams are renewable. No matter what our age or condition, there are still untapped possibilities within us and new beauty waiting to be born.

-Dale Turner-

21 martie 2011

Pe lumea aceasta sunt legături care se sprijină încă pe motive egoiste, dar care, printr-un grăunte de iubire adevărată, sunt transformate și poartă cu oarecare justețe numele de... prietenie.Lista mea