Dreams are renewable. No matter what our age or condition, there are still untapped possibilities within us and new beauty waiting to be born.

-Dale Turner-

11 iunie 2010


Focul întăreşte întotdeauna ceea ce nu poate distruge. (Oscar Wilde)

  • Cea mai înverşunată luptă este cu tine însuţi. Te afli în ambele tabere. (Voltaire)
  • Lista mea