Dreams are renewable. No matter what our age or condition, there are still untapped possibilities within us and new beauty waiting to be born.

-Dale Turner-

9 iunie 2010

Succesul este deseori definit drept perioada în care te simți admirat. Dar când aplauzele nu se mai aud, adevărata măsură a succesului este diferența permanentă făcută de tine în inimile celorlalți.
Dragostea este limbajul pe care îl înțelege orice inimă.

Lista mea