Dreams are renewable. No matter what our age or condition, there are still untapped possibilities within us and new beauty waiting to be born.

-Dale Turner-

14 iunie 2010

Miss it like the deserts miss the rain

Copilăria este șuvoiul de apă care izvorăște limpede și curat din adâncurile ființei, și la care omenirea aleargă fără încetare să-și potolească setea idealurilor sale de dragoste, de bunătate, de frumusețe,de perfecțiune. - Francsco Orestano -
Lista mea