Dreams are renewable. No matter what our age or condition, there are still untapped possibilities within us and new beauty waiting to be born.

-Dale Turner-

31 mai 2010


Când vezi că ai aceeaşi părere cu majoritatea e bine să mai reflectezi o dată. (Mark Twain)

Lista mea